Ghişeul Unic

COMPARTIMENT GHIŞEU UNIC


          In conformitate cu prevederile art.14 alin.(9) din O.U.G. nr.97/2005, republicată, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români şi ale art. 83 din H.G. nr.1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Jud. Bihor este abilitată de lege să elibereze acte de identitate şi să înscrie în actele de identitate menţiuni privind stabilirea reşedinţei numai pentru testarea şi urmărirea funcţionării aplicaţiilor informatice, pentru soluţionarea unor cazuri deosebite, precum şi pentru sprijinirea structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale, în activitatea specifică.

         Situaţia deosebită în care se poate afla solicitantul unui act de identitate are in vedere: motive medicale, deplasare urgentă în alta localitate sau în alt stat în interesul serviciului ori privat, susţinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operaţiuni notariale, bancare, etc.

         Cetăţenii aflaţi în situaţii prezentate mai sus se pot prezenta la sediul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor a Jud. Bihor – Serviciul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor, formulând în scris o cerere, potrivit modelului postat din care să rezulte motivul pentru care solicită eliberarea actului de identitate sau înscrierea menţiunii privind stabilirea reşedinţei, cerere care se supune aprobării directorului executiv sau persoanei desemnate de acesta.

         Program de lucru cu publicul: Luni, Marţi, Miercuri, Joi, Vineri: 08.00-16.00

       Serviciul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor îşi desfăşoară activitatea în sediul din Mun. Oradea, Str. Republicii nr.24, et. 1.

         Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0359-418.207, zilnic, între orele 08.00- 16.00.

Cerere